Strážmajster Topinka – Slovenské seriály

Category: Strážmajster Topinka

Humorný seriál z prostredia podhorského mestečka Protějov v Beskydách – vraciame sa v ňom k obľúbeným postavám a ich vzájomným peripetiám tentoraz z pohľadu kriminálnych – úsmevných aj iných – zápletok, s akcentom na strážmajstra Topinku, ale aj so spoluúčasťou doktora Martina.